ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общите условия за онлайн магазина bg.asbudget.com са съставени в съответствие със Закона за защита на потребителите (ZVPot), препоръките на Търговско-промишлената палата на Словения и международните кодекси за електронна търговия, Закона за защита на личните данни и Закона за електронната търговия.

bg.asbudget.com е онлайн магазин, управляван от MINETRADA d.o.o., Lokarje 31, 1217 Vodice, SLOVENIA, който е доставчик на услуги за електронна търговия, наричан по-долу доставчик.

Общите условия се отнасят до дейността на онлайн магазина bg.asbudget.com, правата на потребителя и онлайн магазина, както и бизнес отношенията между bg.asbudget.com и купувача.

Купувачът е обвързан от общите условия, действащи към момента на покупката (онлайн подаване на поръчка). При извършване на поръчка, потребителят е всеки път индивидуално  предупреден  за общите условия, при които се осъществява покупката и при подаване на поръчката потвърждава, че е запознат с тях.

НАЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ

Доставчикът се задължава винаги да предоставя на купувача следната информация, преди да бъде обвързан с договора или офертата:

– самоличност на фирмата (име на фирмата и седалище, регистрационен номер),

– адреси за контакт, които позволяват бърза и ефективна комуникация (имейл, телефон),

– основните характеристики на стоките или услугите (включително следпродажбени услуги и гаранции),

– достъпност на продуктите (всеки продукт или услуга, предлагани на уеб сайта, трябва да бъдат достъпни в разумен срок),

– условията за доставка на продукта или изпълнението на услугата (начин, място и час на доставка),

– всички цени трябва да са ясно и недвусмислено определени и ясно видими и трябва да бъде ясно дефинирано дали включват данъци и транспортни разходи,

– начинът на плащане, доставка и срокът на валидност на тези данни,

– валидността на офертата,

– периодът, в който все още е възможно да се откаже от договора, и условията за отказ; в допълнение, ако и колко струва на купувача да върне продукта,

– процедурата за подаване на жалби трябва да бъде добре обяснена, включително с  всички данни за контакт или обслужване на клиенти.

ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКИ

Поради естеството на продажби чрез интернет, офертата на bg.asbudget.com се обновява и променя често и бързо. Цената на стока или услуга е валидна за онлайн покупки в случай на незабавно 100% плащане при получаване, банков превод или paypal.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

В магазина bg.asbudget.com доставчикът предлага следните начини на плащане:

– с пари в брой при получаване

– с разплащателна или кредитна карта (Mastercard, Visa)

– Paypal

ЦЕНИ

Цените са валидни към момента на възлагане на поръчката и не са предварително определени. Цените са валидни в случай на плащане с горепосочените начини на плащане, при горепосочените условия. В случай, че цената на продукта се промени по време на обработката на поръчката, доставчикът ще уведоми купувача. Доставчикът ще се опита да предостави на купувача  най-изгодната цена или ще предложи подходящо решение, което ще достави взаимно удовлетворение.

Всички цени включват ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.

Договорът за покупка между доставчика и купувача се сключва в момента, в който купувачът потвърди поръчката и получи първия имейл за състоянието на поръчката си (озаглавен Поръчката е потвърдена). От този момент нататък всички цени и други условия са фиксирани и важат както за доставчика, така и за купувача. Като купuвач се счита лицето с данните посочени в момента на извършване на поръчката.

Договорът за покупка (първото електронно съобщение за състоянието на поръчката) ще се съхранява в архива на компанията и в електронен вид на сървъра на доставчика bg.asbudget.com и ще бъде достъпен за купувача по негово искане.

Доставчикът изпраща фактурата в pdf формат на електронния адрес на купувача. Във фактурата са посочени подробно цената и всички разходи, свързани с покупката.

Купувачът е длъжен да провери коректността на данните, преди да направи поръчката. По-късни възражения срещу издадените фактури не се вземат предвид.

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ

 1. Поръчката чака да бъде извършена.

След като направи поръчката, купувачът получава известие по имейл, че поръчката е приета и чака да бъде извършена. На този етап купувачът има възможност да анулира поръчката чрез електронна поща в рамките на 1 час.

 1. Поръчката е потвърдена

След два часа от получаването на поръчката, но в рамките на максимум 48 часа, доставчикът преглежда поръчката, проверява наличността и потвърждава или отхвърля поръчката с основание. Доставчикът си запазва правото да се обади на купувача на неговия телефонен номер за контакт, ако е необходимо. След потвърждаване на поръчката, доставчикът уведомява купувача по електронната поща за предвидения срок на доставката. Договорът за покупка на поръчените стоки между купувача и доставчика на този етап е безвъзвратно сключен.

 1. Доставка на стоките

Доставчикът подготвя стоките в обещания срок, изпраща ги и уведомява купувача по електронна поща или телефон. В посочения имейл доставчикът също така информира купувача за политиката за връщане на стоките, какви действия  да предприеме  в случай на забавяне на доставката и в случай на обжалване.

ФАКТУРИРАНЕ

 Онлайн магазин www.bg.asbudget.com е онлайн магазин за търговия на дребно, предназначен за покупки от физически лица (B2C). Продажби към юридически лица (B2B) не се допускат. В случай, че искате да установите делови (B2B) отношения с нас и желаете да закупите по-голямо количество от нашите продукти, моля свържете се с нас на имейл адрес [email protected]. Последващи промени в наименованието на клиента, след изпращане на поръчката, не са възможни.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

В случай  сключване на договори от разстояние или извън търговския обект, потребителят има право, в съответствие със ZVPot, да ни уведоми в рамките на 14 дни от ПОЛУЧАВАНЕТО, че се оттегля от договора, без да се налага да посочва причина за своето решение. Потребителят е физическо лице, което получава или използва стоки и услуги за цели извън своята професионална и/или търговска дейност. Следователно възможността за отказ от договора в съответствие със ZVPot НЕ важи за юридически лица.

Купувачът, който се оттегли от договора или поръчката, трябва да върне стоките неповредени в оригиналната опаковка и в същото количество, освен ако стоката  е унищожена, дефектна, загубена или количеството е намалено без вина на потребителя.

В случай, че продавачът прецени, че върнатите стоки са повредени или че върнатото количество не съвпада, потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоките, ако намаляването на стойността е резултат от действия, които не са непременно необходими за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Потребителят може да инспектира и тества стоките до степента, необходима за установяване на реалната ситуация. Само поради намаляване на стойността на стоките поради поведението на потребителя, компанията не може да лиши потребителя от правото да се откаже от договора и по този начин да възстанови покупната цена.

Счита се, че сте изпратили искането си за отказ от договора навреме, ако я представите в рамките на срока, определен за отказ. Тежестта на доказване относно упражняването на правото на отказ, съгласно настоящия член, се носи от потребителя.

Ако вече сте получили стоките и се откажете от договора, трябва да върнете стоките в рамките на 14 дни след известието за анулиране с препоръчана поща като пакет на нашия адрес: MINETRADA d.o.o., Lokarje 31, 1217 Vodice, SLOVENIA

Счита се, че сте върнали стоките навреме, ако ги изпратите преди изтичането на 14-дневния срок за връщане.

Върнете стоките като колет, а не като писмо. Върнатите продукти трябва да бъдат придружени от копие на фактурата и формуляр за връщане който е на дъното на текста. НЕ ПРИЕМАМЕ пратки с наложен платеж.

В случай на анулиране на договора, потребителят покрива сам разходите за връщане на стоките, които се таксуват според ценовата листа на куриера/пощата която ще достави стоката и зависят от вида и размера на пакета.

Потребителят не може да иска възстановяване на допълнителни разходи, направени в случай, че изрично е избрал различен вид пратка по-скъпа от най-достъпната стандартна пратка, предлагана от продавача.

Ако вече сте платили за поръчаните стоки, ние ще възстановим всички получени плащания, които сте направили в резултат на поръчката веднага, или в рамките на 14 дни след получаване на известието за отказ и получаване на доказателство, че сте върнали стоката на нашия адрес. Купувачът не може да претендира за възстановяване на допълнителните разходи, направени, ако е избрал изрично различен вид доставка от най-достъпната стандартна доставка, предлагана от фирмата-собственик на онлайн магазина.

Начинът на връщане е на вашата банкова сметка (лична сметка), която сте написали във формуляра за връщане.

Ако продуктът не работи правилно или не работи според очакванията, моля, обадете се на нашата техническа служба на телефонен номер +38670226558, където нашите консултанти ще могат да ви помогнат с необходимите пояснения. Така ще избегнете евентуална злоупотреба с продукта и щети върху самия продукт и евентуални щети върху други хора или предмети.

Няма да приемем рекламации за продукти, за които ще бъде установено, че са повредени заради  неправилна или неподходяща употреба или работа, която не е необходима за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Ако желаете да получите обратно такъв продукт, след отхвърляне на иска, ние ще ви го изпратим и ще бъдете таксуван за разходите, свързани с доставката. Алтернативно, можете да вземете този продукт от нашия адрес.

Формулярът за отказ от договора може да намерите тук: LINK

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Потребителят може да упражни правата си в резултат на съществен дефект, ако уведоми продавача за дефекта в рамките на два месеца от деня на откриване на дефекта. Потребителят трябва точно да опише грешката в съобщението за грешка и да позволи на продавача да провери стоката.

Потребителят, който надлежно е уведомил продавача за дефекта има право да поиска от продавача:

 • да отстрани дефекта от стоките или да върне част от заплатената сума пропорционално на дефекта или;
 • да замени дефектните стоки с нови, недефектни стоки или;
 • да върне платената сума.

Ако наличието на дефект в стоката или нередност в предоставянето на услугата не се оспорва, продавачът трябва, колкото е възможно по-скоро и най-късно до 8 дни, да удовлетвори искането на потребителя от предходния параграф.

Продавачът трябва да отговори писмено на потребителя най-късно до 8 дни от получаване на заявката, ако наличието на дефект в стоката е спорно.

Кога става дума за дефект:

 • ако стоката няма характеристиките, необходими за нормалното и използване;
 • ако стоката няма характеристиките, необходими за конкретната употреба, за която купувачът я купува, които са били известни или трябва да бъдат известни на продавача;
 • ако стоката няма характеристиките и качествата, които са били изрично или мълчаливо договорени или предписани;
 • ако продавачът е доставил нещо, което не съответства на модела, освен ако моделите не са показани само за демонстрация.

Пригодността на стоките за нормална употреба се преценява на основата на обикновените стоки от същия вид и на основата на изявленията на всеки продавач относно характеристиките на стоките, направени от продавача или производителя, по-специално чрез реклама, представяне на продукта или написаните данни на самите стоки.

Как се подава рекламация за дефектна стока?

Купувачът може да упражни правата си на основа  дефект на стоката, ако ни уведоми за дефекта в рамките на два месеца от деня, когато дефектът е бил открит.

Купувачът трябва да предостави по-подробно описание на дефетка и да ни позволи да проверим дефектната стока.

Отговорността за съществени дефекти се урежда от разпоредбите на закона, уреждащ договорните задълженията и Закона за защита на потребителите.

Кога продавачът не носи отговорност за съществени дефекти?

Продавачът не носи отговорност за съществени дефекти в стоките, които се появят след изтичане на две години от доставката на стоката. Смята се, че дефект в стоките е съществувал в момента на доставката, ако се случи в рамките на шест месеца след доставката. Правата на потребителя изтичат две години след датата на уведомяване на продавача за дефекта.

Формуляр за съобщаване за дефекти: LINK

РАЗХОДИ И ДОСТАВКА НА СТОКИ

В момента на покупката купувачът е длъжен да заплати транспортните разходи при получаване на стоката.

За доставка на поръчки на територията на Република България пакетът ще бъде доставен от доставна служба Интерлогистика (доставка до дома или офис на Интерлогистика). За обработка на „наложен платеж“ Интерлогистика ще ви начисли такса от 3,99 лв.

Поръчаните стоки ще ви бъдат доставени до адреса, който сте посочили като адрес за доставка.

ГАРАНЦИЯ

Стоките имат гаранция, ако това е посочено в гаранционната карта или фактурата. Гаранцията е валидна при спазване на инструкциите на гаранционната карта и при предоставяне на фактурата. Стоките в онлайн магазина са предмет на гаранционните условия в съответствие със Закона за защита на потребителите.

Формуляр за връщане на гаранция: LINK

ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Доставчикът се задължава да защитава трайно всички лични данни на купувача в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016 г. и ЗНП-1. Те ще се използват единствено за целите на изпращане на информационни материали, оферти, фактури, собствени изследвания и анализ и друга необходима комуникация.

В никакъв случай данните на потребителя няма да бъдат разкривани на трета страна.

Потребителят трябва да е наясно, че е длъжен да предостави на онлайн търговеца своята лична информация в правилната и вярна форма. Приемайки общите условия, потребителят потвърждава, че личната информация, която е предоставил, е правилна.

КОМУНИКАЦИЯ

Доставчикът може да се свърже с клиента само чрез средства за комуникация от разстояние, освен ако потребителят изрично не възрази. Рекламните имейли трябва да включват следните съставки:

– те трябва да бъдат ясно и недвусмислено маркирани като рекламни съобщения,

– подателят трябва да е ясно видим,

– различни кампании, промоции и други маркетингови техники трябва да бъдат маркирани като такива; условията за тяхното участие също трябва да бъдат ясно определени,

– желанието на потребителя да не получава рекламни съобщения трябва да се спазва.

ЖАЛБИ И СПОРОВЕ

bg.asbudget.com спазва приложимите закони за защита на потребителите и се стреми да изпълни задължението си да осигури ефективна система за подаване на жалби.

В случай на проблеми, купувачът може да се свърже с продавача на телефон: +359 2 4929386 (в посоченото на уеб сайта работно време) или на имейл [email protected], за да подаде жалба. Процедурата за разглеждане на жалбата е поверителна.

Продавачът полага най-добрите си усилия за разрешаване на всички спорове по взаимно съгласие.

MINETRADA d.o.o. в съответствие със законовите норми, не признава изпълнители на извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове за компетентени да уредят потребителският спор, който може да бъде иницииран от потребител съгласно Закона за извънсъдебните потребителски спорове.

Потребителите имат възможност първо да разрешават споровете си за онлайн поръчки без участието на съда.

Онлайн платформата за решаване на спорове на потребителите е достъпна на уебсайта

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oz. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Това споразумение произтича от Закона за извънсъдебно разрешаване на спорове за потребителски спорове от Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн уреждане на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2016/2004 и Директива 2009/22 / ЕО.

ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ОРГАН  С ПОСОЧВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ОРГАН И НОМЕР НА ВПИСВАНЕТО

MINETRADA d.o.o..

Седалище:  Lokarje 31, 1217 Vodice, SLOVENIA

Регистрационен номер: 8829420000

Данъчен номер: SI75679060

Данъкоплатец: ДА

Регистрация в Регистрационния орган: 12.03.2021

Вписване в регистъра: Srg 2017/41505

Дейности:

 • 47 910 – Търговия на дребно по поща или в интернет

Място на вписване: AJPES

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Доставчикът си запазва правото на собственост върху изпратените продукти до пълното им изплащане. Всички цени са в български лева.